ארכיון הקטגוריה: אביב גפן |||

אלבום שלישי של אביב גפן והתעויוט יצא ב 1994 נמכרו 40,000 עותקים הגיע לפלטינה.